Komplexná správa IT

Zastrešíme Vám všetky činnosti týkajúce sa správy siete, ako aj celého IT s kompletným prevzatím zodpovednosti – Vy sa tak môžete sústrediť na Váš “core business” a dosahovanie vlastných cieľov

     Najčastejšie využívanou službou našich zákazníkov je práve komplexná správa IT (outsourcing). Jej hlavnou funkciou je trvalá spolupráca s našimi klientmi pri zabezpečovaní optimálnej funkčnosti, výkonu, bezpečnosti a rozvoja ich počítačových i telekomunikačných sietí.  Cieľom je zabezpečiť, aby systémy, ktoré nám klient zverí,  trvalo a spoľahlivo slúžili s maximálnym výkonom a minimálnymi nákladmi. Svojim klientom pomáhame pri rozhodovaní o ďalšom rozvoji a modernizáciách systémov a školíme ich pracovníkov, aby zverené technológie dokázali využívať čo najefektívnejšie.
Zaistíme úpravy a rozšírenie počítačovej siete s následným rozvojom, údržbou a servisom, pričom je garantovaná kvalita a rýchlosť služieb.

 

Komplexná správa IT ponúka:

 • konfigurácia routerov
 • konfigurácia bezdrôtových sietí (wifi)
 • zabezpečenie hladkého a bezpečného chodu LAN
 • garantovaná kvalita a rýchlosť služieb (presne definovaný rozsah činností)
 • garancia dostupnosti servisného zásahu a zabezpečenie pohotovostného zásahu v prípade poruchy IT
 • pravidelná údržba – profylaktika
 • rozvoj informačných t echnológií podľa súčasného vývoja IT a potrieb zákazníka
 • dobré cenové podmienky dodávaného hardware a software a bezproblémové prípadné reklamačné konanie (ponúkaný HW je vyberaný a odporúčaný s ohľadom na obstarávaciu cenu a následné prevádzkové náklady)
 • informovanie zákazníka o nových možnostiach
 • technickú pomoc vo všetkých smeroch
 • základné zaškolenie obsluhy
 • konzultácie v oblasti IT
 • inštalácie / reinštalácie operačného systému
 • správa doménovej politiky, Active Directory a iných serverových rolí
 • správa mailového serveru, mailových adries
 • pravidelná aktualizácia kritických balíkov od výrobcu daného SW
 • správa inštalovaného softvéru
 • optimalizácia servera a pracovných staníc
 • zálohovanie operačného systému a užívateľských dát
 • zabezpečenie antivírovej ochrany
 • čistenie PC od nebezpečného SW (vírusov, spyware, maleware a pod.)
 • odstraňovanie hardvérových porúch počítača a príslušenstva (záručná a pozáručná podpora)
 • pravidelné vykonávanie auditu HW a SW a prípadná legalizácia SW licencií
 • evidencia hardvéru (HW) a softvéru (SW)
 • inštalácia a konfigurácia vstupno-výstupných zariadení (tlačiarne, skenery, čítačky a pod.)
 • inštalácia, aktualizácia a konfigurácia ekonomických softvérov
 • koznultácie, vzdialená podpora, technická podpora na mieste

 

Na čom môžete ušetriť Vaše financie?

 • mzdové náklady za zamestnancov
 • náklady na školenie a profesionálny rast zamestnancov
 • výdavky na pre prevádzku (auto, telefóny, technické vybavenie, odbornú literatúra a pod.)

 

Čo získate?

 • vysoká dostupnosť technickej podpory
 • profesionálny prístup
 • fungujúce IT
 • spokojných zamestnancov, čo sa nevyhovárajú na nefungujúcu techniku

 

Naspäť na zoznam našich služieb