Podpora IT

Pozdvihnite úroveň IT vo vašej spoločnosti práve tým, že si objednáte službu “podpora IT”. Aj naďalej sa Vám môže o zariadenia starať  Váš zamestnanec. My dohliadneme na kvalitu, odbornosť a budeme mu spoľahlivým partnerom, pri riešení vzniknutých problémov s ktorými si nevie poradiť.

     Služba “podpora IT”  je určená najmä spoločnostiam, ktoré majú svojho IT zamestnanca, no potrebujú vyriešiť zastupovanie počas jeho neprítomnosti, kvalitnou a odbornou podporou zabezpečíme plynulý chod Vašej firemnej siete.

Taktiež je táto služba vhodná pre spoločnosti, v ktorých je ich “IT-čkár” úzko špecializovaný a treba mu pomôcť v určitých prípadoch. Je to efektívne riešenie na zabezpečenie bezproblémového chodu Vašich zariadení.

Naspäť na zoznam našich služieb