Podpora IT

Táto služba je určná najmä spoločnostiam, ktoré majú svojho IT zamestnanca, ale potrebujú vyriešiť len zastupovanie počas jeho neprítomnosti.
Zároveň je vhodná pre spoločnosti, v ktorých je ich IT-čkár úzko špecializovaný a treba mu pomôcť v určitých prípadoch. Je to efektívne riešenie na zabezpečenie bezproblémového chodu vašich zariadení.