Kontakty

NET ADMIN s.r.o.

Fakturačné údaje:

NET ADMIN s.r.o.
Sídlo: J.Jesenského 8, 903 01 Senec

IČO: 48 052 019, DIČ: 2120042881, IČ DPH: SK2120042881

Bankové spojenie: VÚB, a. s.
Číslo účtu: SK50 0200 0000 0034 6245 9055

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I,odd. Sro, vložka č. 102578/B

Mapa: